Υπηρεσίες διερμηνείας

Το μεταφραστικό μας γραφείο διαθέτει άριστα καταρτισμένους, καταξιωμένους και έμπειρους συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της διαδοχικής και ψιθυριστής διερμηνείας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διερμηνείας μπορούν να καλύψουν εμπορικές διαπραγματεύσεις και συναλλαγές, ακροάσεις, δίκες, ιατρικές συσκέψεις κ.τ.λ. Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και εκτός Κέρκυρας, αρκεί να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Διαδοχική διερμηνεία

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο ομιλητής διακόπτει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την ομιλία του για να μπορέσει ο διερμηνέας να μεταφέρει τα λεγόμενα από την άλλη γλώσσα βάσει σημειώσεων που έχει κρατήσει.

Ψιθυριστή διερμηνεία

Ο διερμηνέας μεταφράζει ‘ψιθυριστά’ και ταυτόχρονα από την άλλη γλώσσα μπροστά σε περιορισμένο αριθμό ακροατών, κοντά στους οποίους είναι καθισμένος.