Μετάφραση ιστοσελίδων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή ( τοπικοποίηση/ localization) ιστοσελίδων γνωρίζοντας τις σημερινές αυξημένες ανάγκες προβολής και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και εταιριών μέσω του διαδικτύου.

Οι έμπειροι και ειδικευμένοι μεταφραστές μας αναλαμβάνουν τη διαδικασία της μετάφρασης, της διόρθωσης και του ελέγχου, διατηρώντας στο ακέραιο το νόημα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα κείμενα σας παραδίδονται στην προσυμφωνημένη μορφή, ώστε να διευκολυνθείτε εσείς ή οι συνεργάτες σας κατά την εκ νέου εισαγωγή τους.