Επαγγελματικές μεταφράσεις

Το μεταφραστικό γραφείο Translingua αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κειμένων προς μετάφραση.

Τεχνικές μεταφράσεις

σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οδηγίες χρήσεως και τεχνικά εγχειρίδια πάσης φύσεως, τεχνικές μελέτες, μηχανική, χημεία, υδραυλική, ηλεκτρολογία, αρχιτεκτονική, ναυπηγική, τεχνικά πορίσματα, κατασκευαστικά, τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, πληροφορική κ.ο.κ.

Νομικές & Δικαστικές μεταφράσεις

αποφάσεις δικαστηρίων, διαζευκτήρια, συμβάσεις, συμβόλαια, ΦΕΚ, κανονισμοί, καταστατικά, καταγγελίες, πρακτικά, πληρεξούσια, διατάγματα, συνθήκες, κοινοπρακτικά, Αστικό, Ποινικό, Εργατικό, Εμπορικό Δίκαιο κ.ο.κ.

Οικονομικές, Εμπορικές & Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις

ισολογισμοί, εκθέσεις χαρτοφυλακίου, τραπεζικά, συμφωνητικά, βεβαιώσεις, συμβόλαια, οικονομοτεχνικές μελέτες, χρηματιστηριακά, τιμολόγια, οικονομικές αναλύσεις, εργατικές συμβάσεις, αμοιβαία, δελτία αποστολής κ.ο.κ.

Ιατρικές μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε έγγραφα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Σε αυτά κατατάσσονται αναφορικά: κλινικές έρευνες, πρακτικά επεμβάσεων, πιστοποιητικά θανάτου, νεκροψίας, ιατρικές αναφορές, εκθέσεις, αναφορές, αναλύσεις, πορίσματα εξετάσεων, βεβαιώσεις νοσηλείας, έγγραφα αδειοδοτήσεων σκευασμάτων κ.ο.κ.

Λογοτεχνικές μεταφράσεις

μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, φιλοσοφικά έργα, ποίηση, νουβέλα κ.ο.κ

Μεταφράσεις τουριστικού & προωθητικού περιεχομένου

διαφημιστικά έντυπα, κατάλογοι προϊόντων/παρεχόμενων υπηρεσιών, μπροσούρες κ.ο.κ.

Προσωπικά έγγραφα

πτυχία, πιστοποιητικά κ.ο.κ.