Δημιουργική μετάφραση

Το μεταφραστικό γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής μετάφρασης, μιας υπηρεσίας σχετικά καινούρια και καινοτόμα στο χώρο της μετάφρασης.

Η δημιουργική μετάφραση έχει ως σκοπό τη μεταφορά ενός μηνύματος που δημιουργήθηκε σε μια γλώσσα προς μια άλλη γλώσσα ούτως ώστε στους αναγνώστες του νέου πλέον κειμένου να μεταφέρεται το ίδιο νόημα και τα ίδια συναισθήματα, όπως και στους αναγνώστες του πρωτοτύπου κειμένου.

Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικά στοιχεία, ιδιωματισμοί, διάλεκτοι κ.ο.κ.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής μετάφρασης για τη δημιουργία φυλλαδίων, μπροσούρων κάθε είδους (τουριστικού, διαφημιστικού, προωθητικού περιεχομένου κ.ο.κ.) από μεταφραστές, οι οποίοι είναι δίγλωσσοι και άψογα καταρτισμένοι.