Συχνές ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε άλλη απορία βρισκόμαστε στη διάθεση σας.

Το μεταφραστικό γραφείο μας διαθέτει μια πληθώρα έμπειρων και καταξιωμένων μεταφραστών που καλύπτουν γλωσσικά ζεύγη όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών.

Το κόστος της εκάστοτε μετάφρασης εξαρτάται κάθε φορά από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τα ζεύγη γλωσσών, το είδος του προς μετάφραση κειμένου, τον όγκο του και το χρόνο παράδοσης.

Εκδίδονται αποδείξεις και τιμολόγια για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πληρωμή λαμβάνει χώρα, κατόπιν συνεννόησης, μέσω κατάθεσης του συμφωνημένου ποσού διατραπεζικά ή όπως έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η πληρωμή μιας προκαταβολής και η εξόφληση του συνολικού ποσού να γίνει με την παράδοση της μετάφρασης.

Το μεταφραστικό μας γραφείο εγγυάται και διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και εγγράφων των πελατών της σε κάθε περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης της μετάφρασης εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και τον όγκο του κειμένου. Κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη ορίζεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης της μετάφρασης.