Επαγγελματική μετάφραση & διερμηνεία

Το μεταφραστικό γραφείο Translingua, με την πολυετή του παρουσία στο χώρο από το 2005, παρέχει ολοκληρωμένες πολυγλωσσικές υπηρεσίες με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας και της αρτιότητας. Στις υπηρεσίες στις οποίες προσφέρονται κατατάσσονται:

Επικυρωμένη μετάφραση  οι επικυρωμένες και πιστοποιημένες μεταφράσεις,

Διερμηνεία  η διερμηνεία,

Δημιουργική μετάφραση η δημιουργική μετάφραση,

μετάφραση Ιστοσελίδων  η μετάφραση και προσαρμογή ιστοσελίδων,

Απομαγνητοφώνηση  οι απομαγνητοφωνήσεις,

Επιμέλεια Κειμένων  η επιμέλεια και διόρθωση κειμένων και

Γλωσσικές Υπηρεσίες  η παροχή κάθε είδους γλωσσικών υπηρεσιών

(π.χ. εκμάθηση ξένων γλωσσών, ταχύρρυθμη εκμάθηση ξένων γλωσσών για επαγγελματίες κ.ο.κ.)

Για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν αρτιότερων ποιοτικών και ταχύτερων υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο άρτια καταρτισμένων επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων και άρτια εκπαιδευμένων μεταφραστών και διερμηνέων πολλαπλών γλωσσικών συνδυασμών.

Το μεταφραστικό γραφείο Translingua αποτελεί μέλος της IAPTI (International Association of Professional Translators and Interpreters) και της ΠΕΕΜΠΙΠ (Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου).

Μετάφραση

Επαγγελματικές Μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα κειμένων προς μετάφραση. Τεχνικές, Νομικές, Οικονομικές και άλλες κατηγορίες επαγγελματικών μεταφράσεων.

Μάθετε περισσότερα

Μετάφραση Ιστοσελίδων

Μετάφραση Ιστοσελίδων

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση ιστοσελίδων, καθώς επίσης και την επιμέλεια των κειμένων τους.

Μαθετε περισσοτερα

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Υπηρεσίες Διερμηνείας

Με τους άριστα καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες μας καλύπτουμε τις ανάγκες της διαδοχικής και ψιθυριστής διερμηνείας.

Μαθετε περισσοτερα